Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA MẠNG DI ĐỘNG ITEL

Xem chi tiết giấy phép TẠI ĐÂY

;